„Intersecții – Artă, cunoaștere și societate”

01.06. – 31.12.2023

Fundația Art Encounters și PRAKSIS au co-organizat 6 ateliere online (1–2.11.2023 & 28 – 29.11.2023) și o conferință internațională (15.12.2023) cu scopul de a genera un dialog între studenți, artiști și operatori culturali. Prin exerciții de cartografiere a scenelor de artă din România și Norvegia, aceste ateliere au pus în prim-plan activitatea colectivă și schimbul de idei, aptitudini și informații. Hărțile rezultate din aceste interacțiuni vor fi incluse într-un manual dedicat. Conferința internațională a abordat tema medierii culturale ca o construcție teoretică descriind practici și sisteme, modele de acțiune și instruire.

Programele PRAKSIS pun în prim-plan activitatea colectivă și schimbul de idei, aptitudini și informații, generând un dialog între artiști, gânditori și organizații la nivel local și internațional, la toate nivelurile de carieră și în diverse culturi și discipline. PRAKSIS colaborează cu partenerii săi pentru a-și integra activitățile în cele mai largi contexte posibile. Încă de la înființarea sa în 2015, centrul a lucrat cu peste 60 de parteneri, de la muzee naționale, universități și centre de artă de top și până la cluburi de wrestling. Activitățile sale de bază includ:Organizarea și desfășurarea unor rezidențe artistice; Organizarea de evenimente publice; Programe pentru tineret; Publicații online și tipărite;

Înființată în 2015, Fundația Art Encounters își propune să ofere un model instituțional adaptat nevoilor contextului local și, în același timp, implicat în contribuții la scena artistică internațională. Fondată de colecționarul de artă și antreprenorul timișorean Ovidiu Șandor, Fundația Art Encounters este o inițiativă care își propune să sprijine dezvoltarea scenei de artă contemporană din România. Misiunea sa de bază este de a promova dialogul, învățarea, cercetarea și experimentarea.Activitățile Fundației au în vedere următoarele direcții principale: organizarea Bienalei Art Encounters la Timișoara și programul expozițional care se desfășoară în spațiul permanent al acesteia sau în alte locații din Timișoara; stimularea educației și a dezvoltării audienței prin programe publice; dezvoltarea unei serii consistente de rezidențe artistice și curatoriale. Complementar programelor permanente ale Fundației, colecția privată de artă a lui Ovidiu Șandor, președintele Fundației Art Encounters, funcționează ca o resursă deschisă pentru expoziții, colaborare instituțională și cercetare.

Proiectul „Intersections – Art, Knowledge and Society” beneficiază de un grant de 63.010 euro din Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Fondurile EEA și cele Norvegiene.