Program editorial

Publicat de Art Encounters:

Our Other Us
Bienala Art Encounters 2021
Curatori:
Kasia Redzisz & Mihnea Mircan
Editor: Diana Marincu
Editor tehnic & traducere:
Bertha Savu
Autori texte:
Bogdan Ghiu
Diana Marincu
Mihnea Mircan
Kasia Redzisz
Maria Rus Bojan
Design grafic: Larisa Sitar
Limba: română / engleză
Data publicării: octombrie 2021
Editura: Art Encounters
Format: Paperback | 157 pagini
ISBN: 978-606-93957-1-4
Dimensiuni: H: 30 cm | L: 20 cm

Anatomii ale dorinței, metamorfoze ale imaginii Nr.1

Editori: Mica Gherghescu și Diana Marincu
Texte de Mica Gherghescu și Catherine Hansen
Artiști invitați: Adrian Ghenie, Lea Rasovszky și Gheorghe Rasovszky
Tapuscris: D. Trost
Limba: română / engleză / franceză
Data publicării: 2020
Editura: Art Encounters
Format: Paperback | 56 pagini 
ISBN: 978-606-93957-5-2 
Dimensiuni: H: 28 cm | L: 21 cm 

Editori: Mica Gherghescu și Diana Marincu
Texte de Mica Gherghescu și Catherine Hansen
Artiști invitați: Adrian Ghenie, Lea Rasovszky și Gheorghe Rasovszky
Tapuscris: D. Trost
Limba: română / engleză / franceză
Data publicării: 2020
Editura: Art Encounters
Format: Paperback | 56 pagini 
ISBN: 978-606-93957-5-2 
Dimensiuni: H: 28 cm | L: 21 cm 

Expoziția și publicația au beneficiat de încrederea și implicarea numeroșilor colaboratori și susținători. Toată recunoștința noastră se adresează Muzeului Național de Artă Modernă-Centre Pompidou, directorului său Bernard Blistène, precum și echipei sale: Brigitte Léal, Raphaële Bianchi, Christian Briend, Florian Ebner, Jonas Storsve, Nicolas Liucci-Goutnikov, Didier Schulmann, Nathalie Cissé, Sennen Codjo, Noëlle Albert-Loisel, Manon Sarda, Carole Hubert, Jean-Gabriel Massardier și Robin Lety.

Mulțumiri pentru participarea activă lui Ovidiu Șandor, Alexandru Solomon, Catherine Hansen, Lea și Gheorghe Rasovszky, Adrian Ghenie, Mihai Pop, Harry Jancovici și Ami Barak.

Publicație realizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara, Consiliului Local Timișoara, Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană și al Institutului Francez din Timișoara.


Întâlniri cu arta / Susretanje umetnosti / Maladimata la artasa / Találkozások a művészettel / Kunstbegegnungen / Art Encounters
Catalog Bienala Art Encounters 2019
Curatori: Maria Lind & Anca Rujoiu

Editor: Ana Toma
Autori: Maria Lind, Anca Rujoiu
Autori invitați: Boris Buden, Marius Cornea, Daria Ghiu, Andrea Phillips
Limba: română / engleză
Data publicării: 2019
Editura: Art Encounters  
Format: Paperback | 329 pagini 
ISBN: 978-606-93957-6-9 
Dimensiuni: H: 30 cm | L: 20 cm 

Această publicaţie este o componentă a Bienalei Art Encounters 2019 din Timișoara, documentând programul curatorial de un an de zile, axat pe ideea artei contemporane ca formă de înțelegere, care, alături de știinţă, politică, literatură și filosofie, ne ajută să abordăm complexitatea vieţii actuale. Pe lângă textele despre lucrările de artă, publicaţia cuprinde conversaţii cu participanţi din cadrul bienalei și eseuri semnate de Andrea Phillips, Boris Buden și Daria Ghiu, în care se dezvoltă tematicile care străbat bienala. Introducerea curatoarelor Maria Lind și Anca Rujoiu pune în evidenţă demersul curatorial și „adierile” acestei bienale, aducând în prim-plan diverse preocupări și idei: graniţe și traducere, autoorganizare, lucru manual, limitele vizibilităţii și cele ale invizibilităţii.


Viața mod de întrebuințare / Life a User’s Manual
Catalog Bienala Art Encounters 2017
Curatori: Ami Barak & Diana Marincu

Editor: Ana Toma
Autori: Ami Barak, Diana Marincu
Autori invitați: Mara Ambrožič, Bogdan Ghiu, Flavia Goian
Limba: română / engleză
Data publicării: 2017 
Editura: Art Encounters
Format: Paperback | 264 pagini 
ISBN: 978-606-93957-8-3 
Dimensiuni: H: 30 cm | L: 20 cm

Pentru a doua ediție a bienalei Art Encounters, curatorii Ami Barak și Diana Marincu și-au propus să caute și să inventarieze porțiuni din realitatea cotidiană, așa cum apar în demersurile artistice actuale, dar și în cele istorice. Expozițiile au urmărit modurile în care artiștii contemporani se confruntă cu realitatea zilnică, devenită din ce în ce mai instabilă. Precum în romanul lui Georges Perec, La vie mode d’emploi [Viața – mod de întrebuințare], care a inspirat titlul temei centrale a evenimentului, au fost prezentate fragmente, personaje și situații, povești de o zi și de o viață.

Confruntați cu inextricabila incoerență a vieții, artiștii caută soluții și propun căi de a înțelege ce se întâmplă prin intermediul întrebărilor, metaforelor, simbolurilor, care ne fac să ne dăm seama că, așa cum spunea artistul fluxus Robert Filliou, „Arta este ceea ce face viața mai interesantă decât arta”. Cumulate, planurile pe care se desfășoară ceea ce numim viața cotidiană formează un palimpsest de informații, emoții și acțiuni prelucrate de artiști. Diversitatea acestor narațiuni stă în modurile diferite de a adapta, personaliza și contesta normele – impuse sau autoimpuse – ale vieții publice și private.

Art Encounters 2017 a avut loc la Timișoara și la Arad în perioada 30 septembrie – 5 noiembrie 2017. Evenimentul a încercat să devină un dispozitiv dinamic prin care cultura vizuală contemporană și scena de artă din România pot face vizibile provocările, fragilitățile, dar în egală măsură ambițiile și punctele forte pe care se construiește într-un timp accelerat viitorul artei contemporane. Polifonia vocilor și a discursurilor artistice prezentate au acționat ca stimuli pentru negocierea teritoriului comun de întâlnire și dialog între instituțiile și inițiativele independente din România, cu un rol esențial în construirea unor modele de lucru relevante pentru contextul artistic și social local. Pe plan regional, Art Encounters 2017 și-a propus să susțină un dialog cu scena artistică din Serbia și Ungaria, și să dezbată problemele inițiativelor independente și a instituțiilor existente, discontinuitățile istoriei recente și construcția sistemului artistic actual.


Ghid de artă. Introducere în arta contemporană românească

Autor: Maria Orosan-Telea
Limba: română
Data publicării: 2017
Editura: Fundația Interart Triade / Art Encounters
Format: Paperback | 141 pagini
ISBN: 978-606-93957-9-0
Dimensiuni: H: 19 cm | L: 13 cm

Acest ghid de artă contemporană pornește de la definirea artei contemporane și numirea artiștilor români reprezentativi acestei perioade, până la explicarea modalităților prin care arta contemporană poate fi înțeleasă și percepută. În acest fel, un scurt istoric al artei contemporane românești este privit prin prisma unei bienale de artă și explicat sub forma unui curs succint și coerent.


Anturaju’ și alte întâmplări

Autor: Călin Dan
Limba: română
Data publicării: 2016
Editura: Art Encounters
Format: Paperback | 56 pagini
ISBN: 200-000-07050-2-6
Dimensiuni: H: 21 cm | L: 14.5 cm

Călin Dan a fost invitat în 2005 de către Biroul Arhitectului Șef al Olandei să coordoneze un proiect-pilot de educaţie artistică într-un penitenciar de maximă siguranţă din România. Proiectul a fost dezvoltat în perioada 2006 — 2008, rezultând în spectacolul Carne/Cane. Oraşul e al nostru, pus în scenă de un grup de deţinuţi la Teatrul Odeon din Bucureşti. Interviurile realizate în faza preliminară a proiectului au fost prezentate în cadrul expoziției Anturaju’ şi alte întâmplări (Muzeul Naţional de Artă Contemporană — MNAC București, 2010), împreună cu filmul Wings for Dogs (Aripi pentru câini), inspirat de acelaşi context.

Cartea a fost publicată cu prilejul primei ediţii a bienalei Timişoara Art Encounters — TAE (octombrie 2015), însoţind o prezentare mono-ecran a interviurilor din Anturaju’, în cadrul unei expoziţii curatoriate de Nathalie Hoyos şi Rainald Schumacher.Aparență și esență / Appearance and Essence
Catalog Bienala Art Encounters 2015
Curatori: Nathalie Hoyos & Rainald Schumacher

Editor: Sorina Jecza
Autori: Nathalie Hoyos și Rainald Schumacher
Autori invitați: Cătălin Gheorghe, Erwin Kessler, Diana Marincu
Limba: română / engleză
Data publicării: 2015 
Editura: Art Encounters  
Format: Paperback | 170 pagini 
ISBN: 978-606-93957-2-1 
Dimensiuni: H: 30 cm | L: 20 cm 

Prima ediție a Bienalei Art Encounters s-a concentrat pe artiști care aparțin culturii române și își au rădăcinile aici datorită originii, limbii sau a referințelor artistice – artiști care trăiesc și lucrează în România și în străinătate. Curatorii Nathalie Hoyos și Rainald Schumacher au abordat un punct de vedere arheologic, privind din exterior și căutând elementele esențiale, dar și încercând să facă vizibil acest conținut imanent. Aparența și Esența au fost reperele curatoriale pentru cartografierea scenei artistice românești. Curatorii nu au căutat vreo identitate națională enigmatică, ci mai degrabă diferențele culturale, nuanțele individuale din discursul global. 

Prima ediție Art Encounters s-a concentrat astfel pe un anumit capitol din narațiunea multistratificată a artei contemporane, acordând o atenție specială artei românești din anii 1960 până în prezent și urmărind câteva din poveștile ei inerente. Istoria artelor vizuale se revelează prin lucrările de artă ale trecutului și prin viața artistică prezentă. Operele de artă sunt expresii ale gândurilor și rațiunii, dar și ale relației emoționale cu realitatea și mediul social. Istoria artei transformă acest gen de expresii în limbaj și teorie, integrându-le în contextul istoric. De zece ani încoace, istoria artei vestice este într-o continuă rescriere și reformulare. Interpretarea unilaterală a istoriei artei bazată pe logica evoluției vest-europene și nord-americane, este completată și schimbată de numeroase narațiuni paralele bazate pe multitudinea sferelor culturale. Ca un element important în perspectiva nouă și globală asupra narațiunilor culturale paralele, și partea de est a Europei este redescoperită și reevaluată, mai ales de la căderea Cortinei de Fier. 


Photography in the Circulatory System: I started with painting and I have never moved away from it

Autor: Ion Grigorescu
Limba: engleză
Data publicării: 2015
Editura: Art Encounters
Format: Hardcover | 80 pagini
ISBN: 978-606-93957-0-7
Dimensiuni: H: 15 cm | L: 42.5 cm

Photography in the Circulatory System este o carte a artistului Ion Grigorescu, bazată pe o expoziție cu același titlu, curatoriată de artist și organizată de Galeria Andreiana Mihail la City Business Centre Timișoara în perioada noiembrie 2013 — ianuarie 2014. În album, cititorul va găsi o tematică consistentă și o selecție istorică a lucrărilor fotografice care acoperă anii ’70.

„(…) The circulatory system processes 20 liters of blood per day through capillary filtration, which removes plasma while leaving the blood cells. Approximately 17 litres of the filtered plasma are reabsorbed directly into the blood vessels, while the remaining 3 litres remain in the interstitial fluid. The primary function of the lymphatic system is to provide a route by which these excess 3 litres per day can be returned to the blood. The same thing takes place in developing trays — the liquid that produces images gradually decreases, the contrast blurs, and the exposure time increases. The photographer is processing photography.” (2013)

Conceptul cărții, selecția de fotografii, textul și structura sunt semnate de Ion Grigorescu.
Organizarea expoziției și publicarea cărții au fost posibile cu sprijinul lui Ovidiu Șandor.

Sprijinit de Art Encounters:


Square of Will in Square of Love – Texts, Notes, Drawings

Editor: Florin Flueraș
Autor: Alina Popa
Limba: engleză
Data publicării: 2019
Editura: PUNCH
Format: Pantone Black Softcover with flaps | 312 pagini
ISBN: 978-606-94300-4-0
Dimensiuni: H: 16 cm | L: 11 cm

Square of Will in Square of Love adună o selecție de texte, notițe și desene semnate de Alina Popa și editate de Florin Flueraș. Majoritatea textelor sunt mai poetice și mai personale decât textele Alinei Popa care au fost publicate anterior, „…un amestec de stiluri, subiecte și medii de exprimare — teorie, poezie, desene, notițe din jurnal, este neclasificabil, așa cum îi plăcea ei.” (Florin Flueraș)

https://www.p-u-n-c-h.ro/


Canal Grande: The Capital Pool and the Associated Public – Dan Mihălțianu

Participarea României la a 58-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă —La Biennale di Venezia – Conversații neterminate asupra greutății absenței
Comisar: Attila Kim
Curator: Cristian Nae
Limba: engleză
Data publicării: 2019
Editura: IDEA Design & Print
ISBN: 978-606-8265-64-3
Dimensiuni: H: 17 cm | L: 13 cm

Dan Mihălțianu practică un discurs artistic care include aspecte istorice, politice, sociale și trans-culturale, folosind o varietate de medii și forme de reprezentare, de la fotografie, film și video, la instalație, desen sau grafică. Proiectul său, Canal Grande: The Capital Pool and the Associated Public, face referire la sistemul democratic actual, prin intermediul practicii artistice și al publicului implicat, având ca urmare deciderea scopului utilizării capitalului strâns la finalul expoziției. Acest catalog sintetizează acest proces pe durata întregii bienale, dar evidențiază și opțiunile, atât umanitare cât și sociale, care pot beneficia în urma acestui proiect.


Ioana Nemeș
Carte de artist

Editor: Ștefania Ferchedău, Alina Șerban
Autori: Apparatus 22, Courtenay Finn, Ion Grigorescu, Andrea Codrington Lippke, Ciprian Mureșan, Ioana Nemeș, Livia Páldi, Magda Radu, Alina Șerban, Attila Tordai-S, Adrian Urmanov
Limba: română / engleză
Data publicării: 2014
Editura: Pepluspatru Association
Format: Paperback | 255 pagini
ISBN: 978-3-944669-87-8
Dimensiuni: H: 20 cm | L: 13 cm

Ioana Nemeș (București, 1979 — New York, 2011) este recunoscută drept una dintre cele mai remarcabile personalități ale noii generații de artiști contemporani. Această publicație oferă o primă imagine de ansamblu asupra proiectelor pe termen lung și ale expozițiilor solo pe care Ioana Nemeș le-a produs de-a lungul carierei sale. Fascinată de timp, limbă și narațiune non-lineară, practica Ioanei pleacă de la un proces continuu și neîngrădit de autoevaluare. La granița dintre artă și viață, proiectul The Monthly Evaluations este realizat în diferite formate și medii, care marchează dorința artistei de a-și expune experiențele, dialogurile și confruntările subiective cu propriile contexte și condiții.