Zofia Cielątkowska

În urma rezidenței Art Encounters de la Timișoara, curatoarea Zofia Cielątkowska a lucrat cu un grup de artiste din România, împreună cu care au dezvoltat un concept bazat pe lucrările lor timpurii. Cercetarea, proiectul și expoziția SPAȚIUL COMUN — Imagini, narațiuni, voci oferă spațiu și timp narațiunilor propuse de femei, prin expunerea diverselor materiale istorice sau contemporane legate de femeile din România. Proiectul face posibile observarea și aprecierea muncii invizibile a femeilor și a activităților lor de zi cu zi. SPAȚIUL COMUN este un pretext pentru reflecția critică asupra feminității și a locului pe care îl ocupă femeia în istorie și în prezent. Proiectul are o natură procesuală și o structură bazată pe colaborare și deschidere, fiind dezvoltat prin contribuțiile și ideile publicului. În cadrul acestui proiect au avut loc două ateliere, cel de vineri explorează conținutul și textul – feminism, propagandă, imagine și instrucțiune (ce valoare au acestea în contextul femeii de atunci, dar și al conținutului general al almanahului), introducerea unor concepte generale despre instrucțiune, taiectorie, imagine. Iar cel de sâmbătă pune problema căutării răspunsurilor anumitor nevoi comune: avem nevoie de un spațiu primitor, avem nevoie să îl vedem ca pe un spațiu al nostru, avem nevoie de prieteni, de un magazin preferat aproape de casă, avem nevoie de familiaritate, de activități care ne-au format, în timp. Și, atunci când nu suntem singurele care trec prin acest proces, cum ne-ar putea ajuta un ‘spațiu comun’ să împărtășim aceste experiențe?

Zofia Cielątkowska este curatoare independentă, lucrând, de asemenea în calitate de critic de artă, cercetător și editor. Scrierile și cercetarea ei sunt axate pe contextele sociale reflectate în cultură și în special în artele performative și artele vizuale. Este doctor în filosofie și științe umane cu o lucrare despre corporalitatea subiectului, performance și filosofie în lumina discursului critic contemporan. Ea a publicat mai mult de 50 de texte – eseuri, articole, recenzii sau interviuri și este interesată în special de mecanismele puterii și ale violenței simbolice, drepturile femeilor și feminism. A dobândit experiență profesională lucrând în instituții culturale precum Aberystwyth Art Centre (Aberystwyth, Wales), Centrul pentru Artă Contemporană Ujazdowski Castle (Warsaw, Poland) și National Audiovisual Institute (Warsaw, Poland).

Imagine din timpul atelierului discuție cu artistele Ilinca Pop și Simona Constantin. Credit foto: Dana Dohotaru