Fundația Art Encounters își mărește echipa

Alătură-te unui proiect unic în România, unde se poate împleti pasiunea pentru artele vizuale cu misiunea de a crea o structură instituțională operativă, flexibilă și exemplară!

Fondată în 2015 Fundaţia Art Encounters este o iniţiativă care își propune să crească și să sprijine dezvoltarea artei contemporane din România. Misiunea ei esenţială are la bază aspiraţia de a hrăni dialogul, cunoașterea, cercetarea și experimentul.

În pregătirea evenimentelor pentru anul în care Timișoara deține titlul de Capitală Europeană a Culturii, Art Encounters va juca un rol important în organizarea, alături de alte instituții de cultură, a două expoziții de anvergură și a Bienalei de artă contemporană.

Fundația Art Encounters își mărește echipa cu următoarele posturi:

● Producător al Bienalei Art Encounters
● Asistent marketing și comunicare
● Asistent financiar
● Asistent ospitalitate

Pentru a candida:
Trimite până la data de 31 octombrie 2022 un CV însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail contact@artencounters.ro.
Candidații selectați vor fi invitați la un interviu a cărui dată va fi anunțată prin e-mail.
Toate candidaturile vor fi tratate confidențial.


Producător al Bienalei Art Encounters
Pentru poziția de Producător al Bienalei Art Encounters căutăm o persoană cu experiență în producția și organizarea de evenimente culturale, resursele necesare implementării Bienalei Art Encounters în mai multe spații din oraș, coordonarea echipei de producție și supervizarea instalării expozițiilor și a evenimentelor conexe. Producătorul lucrează în strânsă legătură cu Managerul operațional al fundației și cu Consultantul pentru instalare, pentru a asigura implementarea în bune condiții a Bienalei Art Encounters.

Tipul jobului: full-time
Program: full-time, la fața locului
Cerințe:

● Experiență relevantă în mediul cultural (minim 5 ani) – experiență în producția de evenimente culturale de mici și mari dimensiuni, în organizații non-guvernamentale, instituții publice sau private;
● Capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă;
● Aptitudini de previzionare a resurselor materiale și a echipei, cunoștiințe tehnice, putere de concentrare în condiţii de stres, bun organizator cu capacitate de a prioritiza sarcini, ordonat, dinamic;
● Calități de comunicare în limba engleză scris și oral;
● Calități de colaborare cu parteneri, subalterni, colaboratori etc.

Sarcini și responsabilități :

● Elaborarea planului pentru amenajarea spațiilor expoziționale și a montării și demontării expozițiilor, în colaborare cu Managerul operațional și cu Consultantul pentru instalare;
● Implementarea la timp și în condițiile financiare a producției Bienalei Art Encounters;
● Coordonarea echipei de producție;
● Coordonarea relației cu furnizorii și partenerii implicați în producție.

Producătorul Bienalei Art Encounters se va alătura echipei de la 1 noiembrie 2022.

Pentru a candida:
Trimite până la data de 31 octombrie 2022 un CV însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail contact@artencounters.ro.
Candidații selectați vor fi invitați la un interviu a cărui dată va fi anunțată prin e-mail.
Toate candidaturile vor fi tratate confidențial.


Asistent de marketing și comunicare

Asistentul de marketing și comunicare ajută Managerul de comunicare să funcționeze eficient și să sprijine proiectele și nevoile fundației. Domeniile de interes includ funcțiile administrative, precum și relațiile publice (rețele tradiționale și sociale) și studiile pe audiențe. Munca de arhivare reprezintă o mare responsabilitate și presupune atenție la detalii, organizare și eficiență. Este necesară introducerea și întreținerea datelor, prin urmare dorința și capacitatea de a lucra cu Excel și cu alte baze de date devine o condiție obligatorie. Capacitatea de a lucra independent și cu abilități organizatorice solide reprezintă un element-cheie.

Tipul jobului: full-time
Program: full-time, la fața locului
Cerințe :

● Experiență de 1 până la 3 ani într-o poziție de marketing sau comunicare;
● Competențe excelente de scriere și atenție la detalii;
● Abilități analitice puternice și experiență relevantă în cercetarea de marketing;
● Capacitatea de a gestiona mai multe proiecte și termene limită;
● Abilitatea de a îndeplini simultan mai multe sarcini;
● Capacitatea de a lucra proactiv, cu supervizare minimă;
● Excelente abilități interpersonale;
● Cunoștințe peste medie despre diversele platforme de social media, inclusiv Instagram, Twitter și Facebook.

Sarcini și responsabilități :

● Oferirea de sprijin administrativ general pentru inițiativele și strategiile Managerului de marketing și comunicare și alte sarcini atribuite, inclusiv, dar fără a se limita la, gestionarea facturilor, consumabilelor ce țin de departamentul marketing-comunicare;
● Performarea funcțiilor administrative de relații publice, inclusiv, dar fără a te limita la, monitorizarea și raportarea aparițiilor în mass-media, distribuirea de alerte media și comunicate de presă, menținerea și organizarea unei arhive de decupaje de presă, etc;
● Verificarea și corectarea comunicatele de presă, materialele tipărite și web;
● Compunerea de rapoarte informate și indicatori-cheie de performanță pentru date pe canalele de marketing;
● Suport pentru implementarea strategiilor și proiectelor de comunicare internă și externă;
● Asistență în gestionarea imaginii externe a fundației;
● Gestionarea întâlnirilor și a calendarelor de evenimente;
● Actualizarea contactelor fundației;
● Reprezentarea secțiunii de marketing și comunicare în întâlnirile echipei;
● Suport la menținerea prezenței pe rețelele sociale;
● Asistență privind coordonarea și gestionarea evenimentelor (media, fotografi, videografi, etc.). 
● Asistentul de marketing și comunicare se va alătura echipei începând cu 1 noiembrie 2022.

Pentru a candida:
Trimite până la data de 31 octombrie 2022 un CV însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail contact@artencounters.ro.
Candidații selectați vor fi invitați la un interviu a cărui dată va fi anunțată prin e-mail.
Toate candidaturile vor fi tratate confidențial.


Asistent financiar

Asistentul financiar este persoana care lucrează în strânsă legătură cu Managerul financiar al fundației pentru implementarea în bune condiții a bugetelor proiectelor.

Căutăm o persoană cu studii economice, cu experiență în gestionarea activității financiare a unei entități private sau independente, cu o bună cunoaștere a legislației în vigoare, cu resurse de gestionare a unui buget, în funcție de specificul impus de o finanțare.

Tipul jobului: full-time
Program: full-time, la fața locului
Cerințe:

● Experiență de 1 până la 3 ani într-o organizație privată sau independentă (din domeniul cultural de preferat, dar nu obligatoriu);
● Studii economice de licență;
● Abilitatea de a gestiona mai multe proiecte și termene limită;
● Capacitatea de a îndeplini simultan mai multe sarcini;
● Capacitatea de a lucra proactiv, cu supervizare minimă;
● Aptitudini de lucru în echipă.

Sarcini și responsabilități :

● Asistarea Managerului financiar în conceperea bugetelor organizației;
● Asistarea Managerului financiar pentru implementarea bugetelor proiectelor fundației în bune condiții;
● Redactarea de contracte și urmărirea procesului administrativ al acestora.
● Urmărirea cheltuielilor realizate de echipă și raportarea lor săptămânală.
● Redactarea împreună cu managerul financiar a raporturilor financiare, în funcție de specificul impus de programul de finanțare.
● Relația cu contabilitatea organizației.

Asistentul financiar se va alătura echipei începând cu 1 noiembrie 2022.

Pentru a candida:
Trimite până la data de 31 octombrie 2022 un CV însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail contact@artencounters.ro.
Candidații selectați vor fi invitați la un interviu a cărui dată va fi anunțată prin e-mail.
Toate candidaturile vor fi tratate confidențial.


Asistent ospitalitate

Asistentul de ospitalitate se va bucura să interacționeze cu invitații și artiștii și va lucra îndeaproape cu managerul de ospitalitate în vederea executării eficiente a vizitelor și a călătoriilor acestora și a asigurării confortului necesar. Asistentului de ospitalitate îi revine și responsabilitatea organizării transporturilor lucrărilor de artă, în bune condiții. 

Tipul jobului: full-time
Program: full-time, la fața locului
Cerințe:

● Capacitate mare de organizare;
● Tenacitate și răbdare;
● Capacitatea de a gestiona mai multe proiecte și termene limită;
● Competențe de a îndeplini simultan mai multe sarcini;
● Capacitatea de a lucra proactiv, cu supervizare minimă;
● Abilități de lucru în echipă.

Sarcini și responsabilități:

● Rezervări bilete de avion și hotel
● Contactarea invitaților, stabilirea de comun acord a variantelor de transport și de cazare;
● Organizarea transportului local, național și internațional a invitațiilor și a artiștilor, împreună cu Managerul pe ospitalitate;
● Organizarea cazării invitațiilor și a artiștiilor, împreună cu managerul pe ospitalitate;
● Achiziționarea de bilete de transport a invitaților și a artiștilor;
● Rezervarea cazării invitaților și a artiștilor;
● Negocierea de tarife cu hotelurile în care urmează să fie cazați invitații și artiștii, supravegherea administrativă a colaborării cu hotelurile contractate;
● La nevoie, asistență pentru echipa fundației în vederea achiziționării de bilete de transport și cazare.
● Transport lucrări
● Menține contactul cu firma de transport care efectuează livrarea;
● La data stabilită pentru livrare, alertează echipa de instalare privind descărcarea lucrărilor;
● Trimite cataloage, atât cu transportatorul lucrărilor de artă, cât și cu poșta/firme de curierat;
● Organizare optimă a recepției
● Lucrează cu diverși furnizori administrativi și/sau de expediere.

Asistentul de ospitalitate se va alătura echipei începând cu 1 noiembrie 2022.

Pentru a candida:
Trimite până la data de 31 octombrie 2022 un CV însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail contact@artencounters.ro.
Candidații selectați vor fi invitați la un interviu a cărui dată va fi anunțată prin e-mail.
Toate candidaturile vor fi tratate confidențial.